פרשת שבוע

דבר שבת שובה באנגלית

כ״ח באלול ה׳תשע״ז

דבר שבת שובה בעברית

כ״ז באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

כ״ב באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

כ״ב באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

ט״ז באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

ט״ז באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

ט׳ באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

ט׳ באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה באנגלית

ג׳ באלול ה׳תשע״ז

דבר הפרשה בעברית

א׳ באלול ה׳תשע״ז

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75