פרשת שבוע

דבר פרשת בא באנגלית

ג׳ בשבט ה׳תשע״ט

דבר פרשת בא בעברית

ב׳ בשבט ה׳תשע״ט

דבר פרשת וארא באנגלית

כ״ו בטבת ה׳תשע״ט

דבר פרשת וארא בעברית

כ״ו בטבת ה׳תשע״ט

דבר פרשת שמות באנגלית

י״ט בטבת ה׳תשע״ט

דבר פרשת שמות בעברית

י״ט בטבת ה׳תשע״ט

דבר פרשת שמות בעברית

י״ט בטבת ה׳תשע״ט

דבר פרשת ויחי בעברית

י״א בטבת ה׳תשע״ט

דבר פרשת ויגש באנגלית

ה׳ בטבת ה׳תשע״ט

דבר פרשת ויגש בעברית

ה׳ בטבת ה׳תשע״ט

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75