פרשת שבוע

דבר פרשת נצבים בעברית

כ״א באלול ה׳תש״פ

דבר פרשת כי תבוא באנגלית

י״ד באלול ה׳תש״פ

דבר פרשת כי תבוא

י״ד באלול ה׳תש״פ

דבר פרשת כי תצא באנגלית

ז׳ באלול ה׳תש״פ

דבר פרשת כי תצא בעברית

ז׳ באלול ה׳תש״פ

דבר פרשת ראה באנגלית

כ״ג באב ה׳תש״פ

דבר פרשת ראה בעברית

כ״ג באב ה׳תש״פ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62