פרשת שבוע

דבר פרשת תולדות בעברית

ג׳ בכסלו ה׳תשפ״א

חיי שרה באנגלית

כ״ד במרחשון ה׳תשפ״א

פרשת חיי שרה בעברית

כ״ד במרחשון ה׳תשפ״א

דבר פרשת וירא באנגלית

י״ח במרחשון ה׳תשפ״א

דבר פרשת וירא בעברית

י״ח במרחשון ה׳תשפ״א

דבר פרשת לך לך באנגלית

ט׳ במרחשון ה׳תשפ״א

דבר פרשת לך לך בעברית

ט׳ במרחשון ה׳תשפ״א

דבר פרשת נח באנגלית

ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א

דבר פרשת נח בעברית

ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א

דבר פרשת בראשית באנגלית

כ״ז בתשרי ה׳תשפ״א

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62