פרשת שבוע

דבר פרשת וישב

כ״ב בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת וישלח באנגלית

ט״ו בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת וישלח באנגלית

ט״ו בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת וישלח באנגלית

ט״ו בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת וישלח

י״ד בכסלו ה׳תשע״ז

Parashat Vayetzei

ח׳ בכסלו ה׳תשע״ז

דבר פרשת ויצא

ח׳ בכסלו ה׳תשע״ז

the shiur in English click here.

א׳ בכסלו ה׳תשע״ז

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61